• 23. januar 2014

Foto: Mona Lundemo

Rådet for Ringeriksregionen har etablert et styre som skal forvalte regionenes samlede ressurser for omstilling. Arbeidet i programstyret vil være integrert med arbeidet og administrasjonen i Ringerike Utvikling AS. Formålet med Ringerike Utvikling er å sørge for aktiv og målrettet innsats for konkrete tiltak, som skal øke verdiskapningen i Ringeriksregionen og dermed også bidra til økonomisk bærekraftig nærings-­ og samfunnsutvikling. Omstillingsstyret og styret i Ringerike Utvikling har samme styreleder.


Vi søker nå etter
Leder av omstillings- og innovasjonsprogram
Utfordrende og spennende lederstilling i engasjement over fire år.

Vi søker en engasjert, uredd og motiverende person til å lede og gjennomføre utvikling- og omstillingsprosesser i Ringeriksregionen.

Du har stor gjennomføringskraft, og god evne til å strukturere komplekse prosesser og problemstillinger. «Leder av omstillingsprogrammet» skal mobilisere lokalsamfunnet og utvikle samspillarenaer og nettverk.

Hovedoppgaver vil være organisering, styring og oppfølging av en rekke prosjekter, med rapportering til prosjekteiere og programstyre. Ansvarsområdene vil bestå i planlegging, ressursallokering og kontrakt- og prosjektgjennomføring på alle relevante oppfølgingsområder innenfor programmets avtalte rammebetingelser. 


For de ulike prosjektene skal det utarbeides formelle prosjektplaner sammen med programstyret samt rapporteres til programstyret og lede eventuelle utvalg, utgått av styret, sammen med daglig leder av Ringerike Utvikling AS. Valgt metode for dette arbeidet er PLP (Prosjektlederprosessen). Viktige oppgaver vil også være å bidra til å utarbeide prosedyrer og retningslinjer for prosjektgjennomføring i forbindelse med gjennomføring av Omstillingsprogrammet, og etterlevelse av disse.

Det kreves relevant høyere utdanning på bachelor eller masternivå. Du må ha erfaring fra prosjektgjennomføring av store og komplekse prosjekt/program og minimum ha 5-10 års erfaring fra lignende arbeid. Det er en fordel om slik erfaring er fra både privat og offentlig sektor. Dersom du har interesse for og kjennskap til flere, nye metoder knyttet til prosjektgjennomføring, som for eksempel PLP og LEAN, er det en fordel.

Arbeidssted vil være ved Ringerike Utviklings kontorer ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold i Ringerike kommune. Lønn og betingelser etter avtale. 


Spørsmål om stillingen kan rettes til leder av Omstillingsstyret, Sten E. Magnus på telefon 934 69 711 eller daglig leder i Ringerike Utvikling Jørgen Moe på telefon 930 33 907. 

Kortfattet søknad med CV sendes: jorgen.moe@ringerike-utvikling.no innen 24.2.2014

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev