• Ole Edvin Tangen

Innsatsområde næringsetableringer

Mål 1: ”I felleskap skal vi samle kreftene i regionen, og sikre at vi fremstår samlet og profesjonelt i møtet med næringsetablerere”

MÅL 2: ”Ringerike utvikling sikrer den totale oversikten over arealer og lokaler og andre muligheter for næringsetableringer i regionen.”

Mål 3: ”Ringerike utvikling kartlegger og driver oppsøkende salg mot virksomheter som vurderer å flytte sin aktivitet”

Innsatsområde befolkningsvekst

Mål 1: ”Ringerike utvikling utfører og sikrer analyser og forankringsprosesser, som avklarer hvem som er prioriterte målgrupper for befolkningsvekst”

MÅL 2: ”Ringerike utvikling utvikler, samler, samordner og organiserer én felles løsning med komplett oversikt over all informasjon som antas som relevant for målgruppen”

MÅL 3: ”Ringerike utvikling gjennomfører 12 årlige kampanjer for å profilere regionen for målgruppene. Kampanjene skal aktivt ta i bruk alle egnede og tilgjengelige mediekanaler”

Mål 4: ”Ringerike utvikling skal profilere og representere Ringeriksregionen på en målrettet og positiv måte som skaper stolthet og som øker regionens attraktivitet og omdømme, gjennom ulike prosjekter og aktiviteter.”

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev